Skocz do zawartości


Close Open
Close Open

cikawy

Dołączył: 06 Feb 2018
Offline Ostatnio aktywny: Feb 28 2018 13:12 PM
-----

Moje tematy

VBA - kopiowanie danych pomiędzy arkuszami (w obie strony)

06 February 2018 - 13:34 PM

Witam,

staram się stworzyć arkusz, który wspomoże wystawianie dokumentów zgodnie z moimi potrzebami.

 

Makro kopiuje dane z pliku 'Baza' (odbiorca, osoba kontaktowa itp.) do 'WZ', następnie uzupełnia kilka informacji w 'WZ'.

Na koniec kopiuje jedną informację (nr WZ) do pliku 'BAZA' i zapisuje plik 'WZ' oraz jego kopię w innej lokalizacji.

 

Udało mi się osiągnąć zamierzony cel, jednak pojawiła się przeszkoda nie do pokonania - dla mnie ;/

Przycisk z kodem uruchamiającym całą procedurę działa tylko dla konkretnych pól formularza. 

Żeby wszystko działało w pełni musiałbym wstawić 4 przyciski dla obsługi każdego wiersza, a wierszy planuję zrobić ok 250 co daje 1000 buttonów.

Nie byłby to problem, gdyby nie fakt, że każdego musiałbym osobno opisać dla konkretnych komórek formularza.

[Nie zawsze wszystkie 4 buttony miałyby zastosowanie jednocześnie, jednak musi być taka możliwość - zazwyczaj tylko 1 w danym wierszu będzie wykorzystany]

 

 

Teraz moje pytanie:

Czy jest możliwe napisanie takiego kodu, który w prosty sposób pozwoli na realizację zadania dla innych przycisków, które powinny działać na innych wierszach formularza? Najlepiej bez konieczności przerabiania kodu dla każdego nowego przycisku - lub tylko minimalna edycja, nie narażająca na powstanie błędu przy tworzeniu dużej ilości kodu o prawie identycznej budowie.

 

W zamieszczonym poniżej przykładzie odbywa się to następująco:

http://prntscr.com/iaus5h
 

Przycisk '1a' wykonuje procedurę kopiowania dla dokumentu 'WZ_PUPH' z  danymi zawartymi w wierszu 3.

Potrzebuje to samo zrobić dla kolejnych przycisków poniżej '1a' (2a, 3a,4a... 250a), to samo będzie się tyczyło kolejnych przycisków oznaczonych kolejnymi literkami (b,c,d).

 

Poniżej kod dla przycisku 1a:

Sub WZ_PUPH()
'
' WZ_PUPH Makro
'
Dim data As Date
' otwarcie DOKUMENTU (WZ CMR)
  Range("S2").Select
  Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
' ustawienie aktualnej daty
  Range("M3").Select
  Range("M3") = Now()
' zwiększenie numeru dokumentu o 1
  Range("G12").Value = Range("G12").Value + 1
' kopiowanie numeru dokumentu do zestawienia
  Range("G12").Select
  Selection.Copy
  Windows("BAZA_DOKUMENTOW.xlsm").Activate
  Range("P3").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
' kopiowanie numeru ZAMÓWIENIA do dokumentu wysyłkowego
  'Windows("BAZA_DOKUMENTOW.xlsm").Activate
  Range("K3").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("WZ_PUPH.xlsm").Activate
  Range("M12").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
' kopiowanie odbiorcy do dokumentu
  Windows("BAZA_DOKUMENTOW.xlsm").Activate
  Range("G3").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("WZ_PUPH.xlsm").Activate
  Range("H8:K10").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
' kopiowanie osoby kontaktowej
  Windows("BAZA_DOKUMENTOW.xlsm").Activate
  Range("H3").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("WZ_PUPH.xlsm").Activate
  Range("L8").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
' kopiowanie nazwy towaru lub usługi
  Windows("BAZA_DOKUMENTOW.xlsm").Activate
  Range("I3").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("WZ_PUPH.xlsm").Activate
  Range("C17").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
' kopiowanie ilości jaka została wysłana z tym dokumentem
  Windows("BAZA_DOKUMENTOW.xlsm").Activate
  Range("M3").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("WZ_PUPH.xlsm").Activate
  Range("H17").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
'ZWYKŁE zapisanie dokumentu
  ActiveWorkbook.Save ' zapisanie dokumentu
' zapisanie kopii dokumentu w odpowiednim folderze
  Range("G12").Select
  Dim Sciezka As String
  Sciezka = "G:\_ZAMOWIENIA\2018\001\" 'gdzie ma byc zapisany
  On Error Resume Next
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Sciezka & "WZ_" + ActiveCell.Text & "_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd")
'----------------------------------
End Sub

Akceptowalne dla mnie byłoby, gdyby kod realizował zadanie dla wiersza filtrowanego po np. numerze z liczby porządkowej LP.

http://prntscr.com/iauxx2

Czyli zostałby jeden widoczny wiersz i dane dla takiego wiersza brały by udział w całym procesie kopiowania itp. - jednak nie mogę sobie z tym poradzić ;/

 

Być może są jeszcze inne sposoby na rozwiązanie problemu?