Skocz do zawartości


Close Open
Close Open

wichura1

Dołączył: 26 Jan 2003
Offline Ostatnio aktywny: Apr 22 2010 07:59 AM
****-

Moje posty

W temacie:Konwersja MOD do DVD i mini DVD do DVD

07 April 2010 - 07:00 AM

Sam sobie dałem radę. Kupiłem na Allegro, za 30PLN Box-ową wersję: "Cyberlink Power Director 4", który wyeliminował wszystkie problemy. :D. Temat do zamknięcia.

W temacie:PS3, Xbox 360, Wii... plotki, mity i fakty.

15 October 2008 - 22:32 PM

Tekturkowe wypełnienia są ze względów pseudo-ekologicznych. Produceni usiłują udawać przyjaznych środowisku, stosując materiały odpadowe do produkcji opakowań.

W temacie:Seria GTA

06 August 2008 - 12:09 PM

444gggg Regulamin Forum § 3

pkt 3. Dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności, niedozwolone jest:

   d. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);


pkt 14. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim jego Użytkownikom i Czytelnikom.

warn 10% ban 3dni.

W temacie:Polityczne rozgrywki

04 August 2008 - 07:01 AM

Joordano obowiązuje cię Regulamin Forum, w którym jednoznacznie podany jest sposób cytowania:

§ 5

Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Twoje poglądy polityczne mnie nie interesują, polityka również.

W temacie:Polityczne rozgrywki

03 August 2008 - 21:20 PM

Szanowny panie Joordano kopiując cudze teksty, podając je jako swoje i nie zaznaczając, że cytujesz. Popełniasz plagiat czyli naruszasz prawa autorskie, co jest karane na tym forum. Ciesz się, że zostałeś tylko pouczony.