Skocz do zawartości


Close Open
Close Open

_yano_

Dołączył: 27 Oct 2006
Offline Ostatnio aktywny: Sep 07 2009 22:14 PM
-----

Moje posty

W temacie:prośba o sprawdzenie loga

04 September 2009 - 06:04 AM

komp mi zamula strasznie ostatnio . Jak włącze przeglądarke opere czy lisa to mi procesy skaczą bardzo pewnie mam jakiś syf.
Mam 1.25 gb pamięci i celerona 2.2 GHz

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:26:50, on 2009-09-03
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\notepad.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wyborcza.pl/0,0.html?p=013
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Marcin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Flash Snatch - res://C:\Program Files\Flash Decompiler Gold\FlashSnatch.dll/202
O9 - Extra button: Flash Snatch - {7484A880-E46E-4831-AB87-7098AEBCA0A7} - res://C:\Program Files\Flash Decompiler Gold\FlashSnatch.dll/202 (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Snatch - {7484A880-E46E-4831-AB87-7098AEBCA0A7} - res://C:\Program Files\Flash Decompiler Gold\FlashSnatch.dll/202 (file missing)
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.30\bin\mysqld.exe

--
End of file - 5322 bytes

W temacie:prośba o sprawdzenie loga

03 September 2009 - 19:31 PM

komp mi zamula strasznie ostatnio . Jak włącze przeglądarke opere czy lisa to mi procesy skaczą bardzo pewnie mam jakiś syf.
Mam 1.25 gb pamięci i celerona 2.2 GHz


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:26:50, on 2009-09-03
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\notepad.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wyborcza.pl/0,0.html?p=013
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Marcin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Flash Snatch - res://C:\Program Files\Flash Decompiler Gold\FlashSnatch.dll/202
O9 - Extra button: Flash Snatch - {7484A880-E46E-4831-AB87-7098AEBCA0A7} - res://C:\Program Files\Flash Decompiler Gold\FlashSnatch.dll/202 (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Snatch - {7484A880-E46E-4831-AB87-7098AEBCA0A7} - res://C:\Program Files\Flash Decompiler Gold\FlashSnatch.dll/202 (file missing)
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.30\bin\mysqld.exe

--
End of file - 5322 bytes

W temacie:Sieć chello

16 January 2009 - 19:06 PM

Poniewaz mam już router zakupiony ale chciałbym i cały czas działa to na routerze tylko chciałem puścić to przez mojego kompa żeby miec możliwośc ograniczania transferu, a pozatym router ma wlana a 2 laptopy łączą sie poprzez wi fi.

W temacie:Sieć chello

13 January 2009 - 17:30 PM

ale chodzi mi o taka rzecz że udostępniam z mojego kompa połaczenie internetowe i puszczam to na router,czy wtedy bede mógł ograniczac użytkownikom sieci połączenie??Bo udostępnienie połączenia nie jest takie trudne przecież

W temacie:internet z netii a Modem z tp? czy da sie to połączyć??

11 November 2008 - 14:51 PM

po zainstalowaniu sterowników w połączeniach sieciowych powinno utworzyć się speedtouch connection
Połącz się z Internetem przy użyciu nazwy użytkownika: Internet oraz hasła: Internet, a następnie dokonaj aktywacji na stronie Netii.
http://www.netia.pl/...ta,1019201.html